ทำความรู้จัก”PACO”

ทำความรู้จัก”PACO”

“PACO ” เป็นเครือข่ายศูนย์รวมอะไหล่แอร์รถยนต์ทุกชนิดที่มีเครือข่ายกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ
โดย”PACO “จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ดังนี้

Condenser (แผงระบายความร้อนแอร์รถยนต์) คอยย์ร้อน Evaporator (แผงทำความเย็นแอร์รถยนต์) คอยย์เย็น
Intercooler (อินเตอร์คูลเลอร์)
Compressor (คอมเพรสเซอร์)
A/C Hose Assembly (สายน้ำยาแอร์รถยนต์์)
Refrigerant Gas (น้ำยาแอร์รถยนต์)
Cabin Air Filter (แผ่นกรองอากาศแอร์รถยนต์)
Expansion Valve (เอ็กเพ็นชั่นวาล์ว)
Receiver Drier (ไดเออร์แอร์รถยนต์)
Evaporator Unit (ตู้แอร์สำเร็จรูป)